Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 10 Nisan 2020 tarihli ve 31095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarını önlemek adına Değişiklik Yönetmeliği ile, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”)’ne birtakım sürelerin durdurulmasına ilişkin Geçici Madde 3 eklenmiştir.

Geçici Madde 3 ile;

  • Tüketici Hakem Heyetlerinin en az ayda iki kere yapılan toplantılarının yapılması 10 Nisan 2020 tarihinden,
  • Tüketici Hakem Heyetleri tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler 13 Mart 2020* tarihinden,
  • Tüketici Hakem Heyetleri tarafından görevlendirilen bilirkişilere rapor hazırlanması için verilen süreler 13 Mart 2020* tarihinden,
  • Tüketici Hakem Heyetleri tarafından verilen kararların taraflara tebliğine ilişkin süreler

13 Mart 2020 *tarihinden,

30 Nisan 2020* tarihine kadar durdurulmuştur.

Değişiklik Yönetmeliği ile; (i) bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin, (ii) bilirkişilere rapor hazırlanması için verilen sürelerin ve (iii) kararların taraflara tebliğine ilişkin sürelerin durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren yeniden işlemeye başlayacağı, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş (15) gün ve daha az kalmış olan bilgi ve belge sunmak üzere verilen sürelerin ise durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş (15) gün uzamış sayılacağı belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Göktürk Şahin, Kıdemli Avukat
Aybike Gürcan, Avukat

*Yukarıda belirtilen sürelere 13 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihleri de dahildir.