2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” (“Karar”) 27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar, Covid-19 pandemisi ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiği ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik etme amacıyla yeni bir destek mekanizması düzenlemektedir.

Karar kapsamında firmaların elektronik ticaret (“e-ticaret”) sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımları ve sanal fuar düzenlenmesi hususları destek kapsamına alınmaktadır. Bu çerçevede:

  • E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği: Firmaların e-ihracata özendirilmesi amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin 2020 yılı için %80’i, takip eden yıllarda %60’ı ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadarı desteklenecek ve bu tutar her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecek olup; söz konusu destekler en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 (iki) yıl süresince kullanılabilecektir.
  • Sanal ticaret heyeti desteği: Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderlerin %50’si ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadarı desteklenecektir.
  • Sanal fuarlara katılım desteği: Sanal fuarlara katılıma ilişkin giderlerin %50’si ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadarı desteklenecektir.
  • Sanal fuar organizasyon desteği: Sanal fuar organizasyonlarına ilişkin giderlerin %50’si ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadarı desteklenecektir.

Söz konusu destekler bakımından ilgili e-ticaret siteleri, sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar ve karşılanacak giderlere ilişkin koşul ve detaylar Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan genelgede düzenlenecektir.

Kararın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Burak Batı, Stajyer Avukat