14 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine ‘’Koronavirüs Salgını’’ konulu ek genelge (“Ek Genelge”) gönderildi. Ek Genelge kapsamında önemli hususlar aşağıda derlenmiştir:

  • 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’den itibaren başlayacak, 1 Ocak Cuma , 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan, sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanacak usul ve esaslar 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında da geçerli olacaktır.

  • Avukatlar ve Noterler için Özel Düzenleme Yapıldı

Ek Genelge uyarınca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verileceği düzenlendi. 

  • Sendikaların Yapacağı Genel Kurul ve Etkinlikler de Ertelendi

Daha önce illere gönderilen genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Ek Genelge kapsamında, bu kapsama sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinlikler de eklendi. 

  • Konaklama Tesisleri ile ilgili Havalandırma Sistemi Düzenlemesi Yapıldı

Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacağı düzenlendi.

Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacağı, bunların bakımlarının düzenli olarak yapılacağı ve filtrelerinin sık sık değiştirileceği düzenlendi.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği düzenlendi. Ayrıca, Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 15 Aralık 2020 tarihli Ek Genelge’nin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Duygu  Kadirhan, Avukat   Berk Bozkurt,  Stajyer Avukat