Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30.11.2020 tarihli Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Bakanlık tarafından yayınlanan 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge ile yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21:00–05:00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma 21:00 ‘den Pazartesi 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ile ilgili karar alınmıştı.

İlgili Genelge’nin ekinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ve sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişi ve yerlerin listesi de belirtilmişti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişiler tarafından (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek; çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığına dair belgeyi ibraz ederek başka amaçla dışarı çıkmak vb. gibi) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgilerin Bakanlığa ulaştığını belirterek yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

  1. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlıdır. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

  2. Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup, bu süre içerisinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalma zorunlulukları bulunmaktadır.

  3. Zaman bakımından uygulamada; kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilmelidir.

  4. Güzergâh bakımından uygulamada; kişinin ikametinden ayrılma nedenini oluşturan duruma dair izlenmesi gereken rutin güzergahın dışına çıkılmaması gerekmektedir.

  5. Bu doğrultuda denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma
    kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında; Muafiyet kapsamında olup olmadığı, Muafiyet sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği,

Hususlarına dikkat edilmesi, muafiyet sebebi ile zaman ve/veya güzergâh bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacağı ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 14.12.2020 tarihli Genelge’nin İzmir Ticaret Odası resmi sayfasında yayınlanan tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat
Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Avukat
Berk Bozkurt, Stajyer Avukat