Kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresinin uzatılmasına ilişkin, 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar uyarınca, Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021 tarihi dahil olmak üzere bu tarihe kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 (iki) aylık süreden sonra başlamak üzere 1 (bir) ay uzatılmıştır.

Buna göre, 31 Ocak 2021 tarihi dahil olmak üzere bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan işverenler, kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarih esas alınmak suretiyle 31 Mart 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecektir.

Karar’ın tam metnine ulaşmak için, lütfen tıklayınız.

Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat

Burak Batı, Avukat

Doruk Köklü, Stajyer Avukat