30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) uyarınca, Cumhurbaşkanı’na kısa çalışma ödeneğine başvuru tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneği süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilme yetkisi verilmişti.

Torba Kanun doğrultusunda çıkarılan Karar ile, 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği talebinde bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 30 Haziran 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştır.

Karar kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunan fakat bu tarih sonrasında istihdam ettiği ilave işçileri için başvuruda bulunmak isteyen iş yerlerinin de kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlandırılması düzenlenmektedir.

Buna göre; iş yerleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilecektir.

Söz konusu başvuruların sadece e-Devlet üzerinden yapılacağı ve posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru gerçekleştirilemeyeceği açıklanmıştır.

Ayrıca, Karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği düzenlenmiştir.

Karar’ın tam metnine ulaşmak için, lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Avukat
Burak Batı, Stajyer Avukat