2279 sayılı İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (“Karar”) 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında yayımlanmış olup Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar ile, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir. Karar çerçevesinde,

  1. Taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,
  2. Yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve
  3. İhtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Bu Karar’ın yürürlüğe girmesinin “bir mahkeme kararının icraya konulması/ilamlı icra sürecine etkisi” incelendiğinde ise, henüz Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda bir değişiklik yapılmadığından, istinaf ve temyiz sürelerinin işlemeye devam edeceği, bir başka deyişle üst mahkeme dilekçelerinin süresi içerisinde sunulması gerektiği söylenebilir. Ancak verilen mahkeme kararının bir ilamlı icra takibine konu olması, kanunda belirtilen sürelerin bitimine kadar mümkün olmayacaktır. Bu doğrultuda mahkemenin lehine hüküm tesis ettiği kişi bu kararı icraya konu edemeyecek ve dolayısı ile aleyhine hüküm tesis edilen kişinin de muhtemel bir haczi durdurmak için ayrıca tehiri icraya başvurması ve teminat yatırmasına gerek kalmayacaktır.

Karar’ın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Yiğit Parmaksız, Kıdemli Avukat
Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Büşra Öngör, Stajyer Avukat