Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan 23 Mart 2020 tarihli açıklama uyarınca, Şirketlerin ürünler ile ilgili yapmış oldukları fiyat artışlarına yönelik duyuru yapılmıştır.

Şöyle ki, Rekabet Kurumu yazısında, salgınının yaşandığı bugünlerde, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere Türkiye’de gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığı tespit etmiştir. Bu doğrultuda, tüketici refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirilmiş Rekabet Kurumu, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip etmekte olduğunu belirterek, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen en ağır idari para cezasını uygulayacaktır.

Yine bu doğrultuda, daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 12 Mart 2020 tarihli yazısında, koronavirüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere, Bakanlık tarafından VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikayetler bu hatta iletilebilecektir.

Rekabet Kurumu’nun yapmış olduğu Duyurunun tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bakanlık’ın yapmış olduğu Açıklamanın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat
Nur Duygu Bozkurt, Avukat