29 Haziran 2020 tarihli ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar ile 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) kapsamında düzenlenen ve 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren fesih yasağının 17 Temmuz 2020 tarihine kadar olan süresi, 1 (bir) ay uzatılmıştır.

Buna göre;

  • 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş veya hizmet sözleşmesi, 17 Ağustos 2020 tarihine kadar işveren tarafından feshedilemeyecektir.
  • İşveren, söz konusu fesih yasağı dönemi içerisinde işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmekte ve ücretsiz izne ayrılma, işçiye geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermemektedir.

İş Kanunu madde 25/II’de düzenlenen, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler ile gerçekleştirilen haklı nedenle derhal fesih halleri, fesih yasağı kapsamı dışında olup; düzenlemeye aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

Kararın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Aslı Kınsız, Avukat
Burak Batı, Stajyer Avukat