Kısa sürede tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve yaratmış olduğu olumsuz etkilerin önlenebilmesi adına turizm sektörüne yönelik birtakım tedbirler alınmış, öncelikli olarak halen sezonu açmamış konaklama tesislerin sezon açılışlarını ertelemeleri önerisinde bulunulmuş, sezonu erken açan veya yıl boyu faaliyet gösteren konaklama tesisleri hakkında ise faaliyete ara verme zaruriyetinin doğabileceği ifade edilmiştir.

Alınan tedbirlere ek olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (“Bakanlık”)  71490862-010.06.02[010.06.02]-E.346961 sayılı 2020/7 No’lu Genelgesi (“Genelge”) 19 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanarak, Genelge ile sezonu açmayan ya da faaliyetlerine ara veren konaklama tesislerine ilişkin birtakım düzenlemeler getirilmiştir.

Bu kapsamda, işbu Genelge’nin yayım tarihi olan 19 Mayıs 2020 tarihinden önce teyit edilen ve girişi 31 Aralık 2020[1] tarihinden önce olan rezervasyonların yahut konaklama içermeyen diğer etkinliklerin faaliyete ara verme yahut sezon açılışını gerçekleştirmeme sebebiyle konaklama tesisi tarafından iptal edilmesi durumunda konaklama tesisleri hakkında;

  • Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi yahut eksik verilmesi halinde ve
  • Taahhüt edilmesine rağmen konaklama tesislerinde müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilememesi

sebebiyle 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (“Kanun”) kapsamında uygulanması öngörülen idari para cezalarının uygulama alanı bulmayacağı belirtilmiştir.

Genelge’nin tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Aslı Kınsız, Avukat
Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Buse Yılmazer, Stajyer Avukat

[1] Bu tarih, Bakanlık tarafından yayımlanan geçmiş tarihli genelgeler ile öncelikle 1 Mayıs 2020 olarak belirlenmiş akabinde salgının seyri dikkate alınarak 1 Haziran 2020 olarak güncellenmiş, sonrasında işbu Genelge kapsamında 31 Aralık 2020 olarak revize edilmiştir.