Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi konulu 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 02 Nisan 2020 tarihli, 31087 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  

Covid-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla alınan tedbir ve önlemler kapsamında Genelge ile çeşitli düzenlemeler getirilmiş olup, aşağıdaki gibidir;

  • Covid-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.
  • İdarelerce söz konusu başvuruya ilişkin karar verilmeden önce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır.
  • İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda;
    • Ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
    • Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması
    • Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi

şartlarının birlikte gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine  süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.

Genelgenin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Korhan Bakır, Kıdemli Avukat
Aslı Kınsız, Avukat