Ülkemizde etkisini sürdürmekte olan Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere ek olarak, İçişleri Bakanlığı’nın 10 Nisan 2020 tarihli 89780865-153-E6484 sayılı Genelgesi (“Genelge”) ile, 3 Nisan 2020 tarihli Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması konulu Genelge ile getirilen giriş çıkış yasaklarına ek düzenlemeler getirilerek, sokağa çıkma yasağı ve istisnalarının düzenlenmiş olduğu birtakım yeni kararlar uygulamaya konulmuştur.

Bu çerçevede, Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak ili il sınırları içerisinde 10 Nisan 2020 tarihi saat 24:00’ten itibaren geçerli olmak üzere, 12 Nisan 2020 tarihi saat 24:00’e kadar sokağa çıkmak yasaklanmıştır.

Genelge ile sokağa çıkma yasağının birtakım istisnaları da düzenlenmiştir. Buna göre, sokağa çıkma yasağı süresince açık olabilecek işyeri, işletme ve kurumlar belirlenmiş, vatandaşların hangi hal ve koşullarda sokağa çıkabilecekleri düzenlenmiştir.

Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar

 • Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
 • Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil olmak üzere) üretiminin yapıldığı işyerleri,
 • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
 • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.),
 • Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
 • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
 • Dağıtım şirketleri (PTT, kargolar vb.)
 • Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri.
 • Oteller ve konaklama yerleri,

İstisna Kapsamında Yer Alan Vatandaşlar

 • Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda çalışmakta olan yönetici, görevli veya personeller,
 • TBMM çalışanları,
 • Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olan personeller,
 • Acil çağrı merkezleri çalışanları,
 • Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
 • Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
 • Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
 • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
 • Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
 • PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
 • Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunanlar,
 • Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
 • Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
 • Kızılay’a yapılan kan ve plazma bağışı için olan dahil zorunlu sağlık randevuları olanlar,
 • Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışanlar,
 • Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması zorunludur.

Genelge ile uygulamaya konulan geçmiş tarihli genelgeler kapsamında düzenlenmiş seyahat izin belgelerinin, (sağlık ve cenaze işlemlerine yönelik olarak verilenler hariç) 13 Nisan 2020 tarihi Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı düzenlenmiş olmakla birlikte; yola çıkmış olanların seyahat izin belgelerinin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte Genelge’de, Belediyeler tarafından başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehiriçi toplu ulaşımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı da düzenlenmiştir.

Genelge kapsamında belirlenmiş tedbirlere uymayanlar hakkında:

 • Fiilin suç teşkil etmemesi halinde; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun başta 282. maddesi gereğince idari para cezası olmak üzere aykırılığın niteliğine göre kanunun ilgili diğer maddeleri uyarınca,
 • Aykırılığın niteliğine göre ise konunun suç teşkil etmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca cezai bir yaptırım uygulanacaktır.

Genelge’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL & PARTNERS
Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Buse Yılmazer, Stajyer Avukat