Ülkemizde COVID-19 süresince alınan tedbirler akabinde, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 4 Mayıs 2020 tarihli COVID-19 Normalleşme Planı çerçevesinde çeşitli önlem ve tedbirler alınarak normalleşme süresine girileceğinin sinyalleri verilmiştir.  

Bu doğrultuda turizm sektöründe konaklama tesislerinde alınacak önlemler de açıklanarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 71490862-010.06.02[010.06.02]- E.349765 sayı 2020/8 No ve 20 Mayıs 2020 tarihli Genelge (“Genelge”), 21 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanarak normalleşme sürecinde yeme içme tesislerinde alınacak önlemler detaylı bir şekilde belirlenmiştir.

Genelge ile tesislere ilişkin genel ilke ve bildirimler şu şekilde belirlenmiştir:

 • Turizm işletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulacak,
 • İşletme genelinde COVID-19, hijyen kuralları ve uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanacak, işbu protokol düzenli aralıklarla değerlendirilecek ve güncellenecek,
 • Hazırlanacak protokol ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 rehberinde açıklanan hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler tanımlanacak,
 • Tesisin tamamında sosyal mesafe önlemleri alınacak,
 • Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanarak, bu kapasiteye uygun sayıda misafir tesise kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak,
 • Tesis giriş holünde/dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenecek ve
 • COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanarak ilgili sorumlu personelin protokole uyulması sağlanacaktır.

Tesislerde misafir kabulüne ilişkin alınacak tedbirler:

 • Tesise girişte misafirlere termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak, 38°C’den yüksek ateş ölçümlerinde misafir işletmeye alınmayacak ve bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacak,
 • Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurularak misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra tesisi girişleri sağlanacak,
 • Tesislerde misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulacak ve misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında maske takmaları sağlanacak,
 • Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak, temaslı post cihazı kullanılması halinde ise her kullanım sonrası cihaz temizlenecek ve dezenfeksiyonu sağlanacak,
 • Ödeme alanlarında kasa ile misafir arasına göz hizasına kadar pleksiglas veya benzeri bariyer düzenlenecek yahut kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske kullanacak ve
 • Vale hizmeti veren personel her araç teslim alma/etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizleyecek, eldiven takmayacak ve taşıtları maske takmış bir vaziyette kullanacaktır.

Yemek salonu ve genel kullanım alanlarına ilişkin alınacak tedbirler:

 • Asansörlerin içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak toplam kapasitenin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek ve bu hususa ilişkin yazılı/görsel bilgilendirme yapılacak,
 • Genel kullanım alanları ve açık alanlar dâhil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek, tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde 1 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak,
 • Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmayacak,
 • Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek ve servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecek,
 • Her masada el antiseptiği/kolonya bulundurulacak,
 • Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak, servis mutfak personeli aracılığıyla yapılacak,
 • Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması yahut servis personeli aracılığıyla servis alımı sağlanacak,
 • Yemek masaları, sandalyeler, servis malzemeleri, menü gibi malzemeler her kullanım sonrasında uygun şekilde temizlenecek, mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat ve peçete kullanılacak,
 • Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulacak,
 • Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, aksi takdirde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanacak ve
 • Çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmayacaktır.

Tesis personellerine ilişkin alınacak tedbirler:

 • Düzenli sağlık kontrolü yapılacak, personelin birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacak,
 • Personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanacak,
 • Personel girişinde termal kamera yahut temassız ateş ölçümü yapılacak, el antiseptiği bulundurulacak,
 • Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu donanım (maske, tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanacak ve kullanımı izlenecek,
 • Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak,
 • Mümkün olduğunca aynı vardiyada aynı personel çalıştırılacak,
 • Personele tahsis edilmiş alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek, gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacak, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacak,
 • Tesise geçici olarak mal tedariki yahut bakım, onarım gibi başka sebeplerle kabul edilenlerin, kişilerle temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması izlenecek, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu donanım kullanarak görevlerini yerine getirmeleri sağlanacak ve
 • Hastalık belirtileri tespit edilen personelin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanacaktır.

Tesislerde sağlanması gerekli olan genel bakım ve temizlik şartları:

 • Tüm alanlar yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak uygun sıklıkta temizlenecek, işbu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulacak,
 • Tesisin tamamında kapı kolları, asansör düğmeleri, post cihazı gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenecek, 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanacak, klor bileşiklerinin zarar verdiği yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılacak, bu hususun izlenebilirlik kayıtları tutulacak,
 • Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık temizlenerek dezenfeksiyonu sağlanacak ve izlenebilirlik kayıtları tutulacak,
 • Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılacak, tek kullanımlık kağıt havlular kullanılacak, devamlı olarak sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulacak,
 • Temizlik yapan personel kişisel koruyucu donanım (eldiven ve maske) kullanacak, işlem sonrasında ilgili ekipmanlarını işyeri çöpüne atacak, ellerini su ve sabunla en az 20 saniye yıkayarak el temizlik ve hijyenini sağlayacak,
 • Havalandırma sistemleri gibi diğer gerekli araç, gereç ve malzemelerin periyodik bakımları yaptırılarak gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacak ve klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak değiştirilecek,
 • Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak, vantilatörler ise kullanım dışı bırakılacak,
 • Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve sık sık doğal havalandırma yapılacak ve
 • Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırması sağlanacaktır.

Mutfak ve servis alanlarında alınacak tedbirler:

 • Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapılması sağlanacak,
 • Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurulacak,
 • Mutfak alanlarına görevli olmayan personellerin girişi engellenecek,
 • Gıdalar kapalı dolaplarda yahut üzeri kapalı şekilde muhafaza edilecek, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar ayrı yerlerde muhafaza edilecek ve gıda malzemeleri zemin ile temas ettirilmeyecek,
 • Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanacak, elle sık temas eden yüzeyler 1/100’lük çamaşır suyu ile düzenli olarak silinecek,
 • Servis malzemeleri bulaşık makinasında yıkanacak,
 • Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanacak, ellerini düzenli olarak yıkayacak ve antiseptik ile temizleyecek ve
 • Mutfakta kurallar ve hijyen uygulamalarına ilişkin görsel/yazılı bilgilendirme yapılacaktır.

İşletme araçlarına ilişkin getirilen tedbirler:

 • Araçlarda el antiseptiği/kolonya bulundurulacak,
 • Araçlara el temizliği sağlanmış bir şekilde binilecek ve araç içinde sürekli maske takılacak,
 • Mümkünse araçların her zaman aynı personel tarafından kullanımı sağlanacak ve
 • Aracın el teması yoğun yüzeyleri her kullanım sonrası %70 alkol içeren ürünle dezenfekte edilecektir.

Genelge’nin tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Aslı Kınsız, Avukat
Buse Yılmazer, Stajyer Avukat