Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının olumsuz etkilediği sektörlerinin başında turizm sektörünün gelmesi ile birlikte ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından alınan bir dizi önleme ek olarak; Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı (“Program”) başlatılmış, Bakanlık’ın internet sitesinde yayımlanan 21 Mayıs 2020 tarihli Duyuru (“Duyuru”) ile bu Program’a ilişkin detaylar açıklanmıştır.

Bu kapsamda, başlatılan Program ile hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet vermekte olduğunu tescil etmek isteyen tesislere gerekli başvuru ve denetim süreci sonrasında Sağlıklı Turizm Belgesi (“Belge”) düzenlenecektir. Belgenin alınması zorunlu değildir. Belge, Türk Akreditasyon Kurumu (“TÜRKAK”) onaylı olarak düzenlenerek 2020 yılı yaz sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde TÜRKAK onaylı kuruluşlar tarafından verilecektir.

Bu doğrultuda, belge vermeye yetkili akreditasyon firmaları, konaklama ve yeme-içme tesislerini münhasır kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleyecek, hijyen ve sağlık ile uygunluk değerlendirmesi yapacak, değerlendirme akabinde rapor düzenleyerek başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak gönderecekleri denetçiler ile kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğini denetleyeceklerdir.

Bu doğrultuda yetkili akreditasyon firmalarının yürüteceği belgelendirme süreci ve koşulları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Aylık ve 1 (bir) gün süre ile sınırlı denetimler yapacak,
  • Normal denetimlere ek olarak 2 (iki) aylık periyotlarda gizli müşteri denetimi yapılacak ve söz konusu denetim ayrıca raporlanacak,
  • Denetimlerde herhangi bir kritere uygunsuzluğun tespiti halinde öncelikle ilgili tesise ihtar verilecek, uygunsuzluğun devamı halinde ise belge iptal edilecek ve
  • Saha denetimleri akabinde belgelendirme en geç 3 (üç) gün içerisinde yapılacaktır.

Belge’yi alan tesisler, Bakanlık’ın internet sitesinde ayrıca duyurulacak, Belge logosu Belge’yi alan tesislerin görünür noktalarına asılacak, müşteriler belge üzerinde yer alan karekod sayesinde tesis ile ilgili tüm denetim bilgilerine erişebileceklerdir.

Bununla birlikte, denetim faaliyetine yönelik yetkili kuruluş olarak bu hususta çalışmak isteyen işletmeler, gerekli yetkinlik ve kriterlere sahip olmaları ve akreditasyonlarının TÜRKAK tarafından teyit edilmesi halinde belgelendirme programına dahil olabileceklerdir.

Bakanlık tarafından yayımlanan Duyuru’ya ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Program kriterleri ve yetkili kuruluşlara ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Aslı Kınsız, Avukat
Buse Yılmazer, Stajyer Avukat