COVID-19 adıyla bilinen Koronavirüs salgınının (“Koronavirüs”) devam eden etkisinin bertaraf edilmesi amacıyla ülkemizde önlem ve tedbir alımlarına devam edilmekte olup, İçişleri Bakanlığı 02.10.2020 tarihli duyurusu kapsamında gönderilen ek genelge (“Genelge”) ile Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla çeşitli tedbirler alınmıştır.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiğine vurgu yapılarak;

  • 10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelenmesine,
  • Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına,
  • Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 195. maddesi kapsamında (Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişinin, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması) gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
  • karar verilmiştir.

Genelge’nin metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

Aslı KINSIZ, Avukat
Berk BOZKURT, Stajyer Avukat